ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΛΥΣΣΑΣ 13/05/2017 έως και 23/05/2017

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Γενική Δ/νση Αγρ/κής Οικ/μίας & Κτην/κής
Δ/νση Κτην/κής ΠΚΜ
Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων & Εφαρμογών (ΥΖ-ΚΑΦΕ)
26ης Οκτωβρίου 40 (54627) Τ.Θ.:54012 e-mail: dkpkm.tyz@pkm.gov.gr 

Σας προωθούμε τα προβλεπόμενα  σχέδια εναέριων ρίψεων-διανομής εμβολίων- δολωμάτων κατά της λύσσας με αεροπλάνα που πρόκειται να πραγματοποιηθούν από 13/05/2017 έως και 23/05/2017. (Με κάθε επιφύλαξη αλλαγής σχεδίων τελευταίας στιγμής λόγω απρόβλεπτων συνθηκών π.χ. καιρικές συνθήκες).Όσον αφορά την Π.Κ.Μ. οι ρίψεις  αφορούν τις Π.Ε. Πέλλας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Πιερίας.( οι κάτωθι υπογραμμισμένες περιοχές).

Διευκρίνιση της εταιρείαςσχετικό έγγραφο με τις καινούργιες περιοχές που θα πραγματοποιηθούν εναέριες ρίψεις, θα σας αποστέλλεται στην περίπτωση που την προηγουμένη ολοκληρώθηκαν ομαλά  οι πτήσεις σύμφωνα με το προγραμματισμό. Σε περίπτωση που δεν αποσταλεί σχετικό έγγραφο θα σημαίνει ότι την προηγουμένη δεν πραγματοποιήθηκαν ρίψεις, οπότε θα βρίσκεται σε ισχύ ο τελευταίος προγραμματισμός που αποστάλθηκε και δεν θα αποστέλλεται εκ νέου.

Με τιμή
Αγνή Δημητρίου, κτηνίατρος του Τμήματος Υγείας Ζώων -Κ.Α.Φ.Ε.
της Δ/νσης Κτην/κής Π.Κ.Μ.
Τηλ.: 2313 330403  e-mail: A.Dimitriou@pkm.gov.gr

13-23.05.2017