Αξιολόγηση προσφορών εκπαιδευτικών επισκέψεων

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΚΡΑΣ
Ταχ. Δ/νση   : ΤΡΙΛΟΦΟΣ – ΜΙΚΡΑΣ
Τ.Κ.              :  57500
Πληροφορίες: Τζαμπάζη Βασιλική
Τηλ.              : 2392062500
FAX              : 2392063737
e-mail:         :  mail@gym-trilof.thess.sch.gr
                      gymtrilo@sch.gr

Τρίλοφος     12-12-2016
Αρ. Πρωτ.:   1471

Προς:  Ταξιδιωτικά Γραφεία

Θέμα:  « Αξιολόγηση προσφορών εκπαιδευτικών επισκέψεων »

Ύστερα από την αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν στο 1ο Γυμνάσιο Μίκρας σας ενημερώνουμε ότι για την πραγματοποίηση των δράσεων επιλέχθηκαν τα εξής ταξιδιωτικά γραφεία:

  1. Για την Αθήνα : HERODOTUS TRAVEL
  2. Για το CERN : AIRFORUM TRAVEL & CONGRESS
  3. Για την Πράγα – Ζβίτνιτσα (Πολωνία) : ZORPIDIS TRAVEL SERVICES

 

Υ.Γ. : Ενστάσεις έως 14/12/2016, ώρα 14:00

Η διευθύντρια

Ζηφκοπούλου Σοφία
ΜΑ Θεολόγος

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για κατάθεση κλειστών οικονομικών προσφορών εκ΄ μέρους Ταξιδιωτικών Γραφείων για την πραγματοποίηση σχολικής επίσκεψης στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών (CERN) – Γαλλία, Ελβετία

Το 1ο Γυμνάσιο Μίκρας ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών, σύμφωνα με την Υ.Α. 129287/Γ2/02-12-2011, άρθρο 14, (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011) για την επίσκεψη μαθητών της Γ΄ τάξης με προορισμό το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών (CERN) στα Γαλλοελβετικά σύνορα. Το CERN μας δέχεται την Τρίτη 14 Μαρτίου 2017.
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της καλύτερης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά σας τη  Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 11:00 στο γραφείο της διευθύντριας του 1ου Γυμνασίου Μίκρας, με την ένδειξη ότι αφορά στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και ώρα 12:00 στο γραφείο της διευθύντριας.
Όλη η προκήρυξη εδώ: CERN_1ο Γυμνασίο Μικρας_ΑΝΑΡΤΗΣΗ_διαδίκτυο

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για κατάθεση κλειστών οικονομικών προσφορών εκ΄ μέρους Ταξιδιωτικών Γραφείων για την πραγματοποίηση σχολικής επίσκεψης ομάδας μαθητών της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου στην Πολωνία (Πράγα-Swidnica-Δρέσδη).

Το 1ο Γυμνάσιο Μίκρας ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών, σύμφωνα με την Υ.Α. 129287/Γ2/02-12-2011, άρθρο 14, (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011) για την επίσκεψη ομάδας μαθητών της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου σε Τσεχία-Πολωνία-Γερμανία (Πράγα- Swidnica -Δρέσδη).
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της καλύτερης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά σας τη  Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 11:00 στο γραφείο της διευθύντριας του 1ου Γυμνασίου Μίκρας, με την ένδειξη ότι αφορά στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και ώρα 12:00 στο γραφείο της διευθύντριας.
Όλη η προκήρυξη εδώ ΠΟΛΩΝΙΑ_1ο Γυμνασίο Μικρας_ΑΝΑΡΤΗΣΗ_ διαδίκτυο

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για κατάθεση κλειστών οικονομικών προσφορών εκ΄ μέρους Ταξιδιωτικών Γραφείων για την πραγματοποίηση σχολικής επίσκεψης στη Βουλή- Αθήνα.

Το 1ο Γυμνάσιο Μίκρας ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών, σύμφωνα με την Υ.Α. 129287/Γ2/02-12-2011, άρθρο 14, (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011) για την επίσκεψη ομάδας μαθητών στη Βουλή – Αθήνα. Η Βουλή μας δέχεται την Πέμπτη  26 Ιανουαρίου 2017.
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της καλύτερης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά σας τη  Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 11:00 στο γραφείο της διευθύντριας του 1ου Γυμνασίου Μίκρας, με την ένδειξη ότι αφορά στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και ώρα 12:00 στο γραφείο της διευθύντριας.
Όλη η προκήρυξη εδώ  ΒΟΥΛΗ_1ο Γυμνασίο Μικρας_ΑΝΑΡΤΗΣΗ _ διαδίκτυο