Πρόσκληση ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών εκ μέρους Ταξιδιωτικών Γραφείων για τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών της Β΄ και Γ΄ τάξης του 1ου Γυμνασίου Μίκρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Κ.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ.  ΘΕ/ΝΙΚΗΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΚΡΑΣ

 Ταχ.Δ/ση          : Τρίλοφος
Ταχ.Κώδ.          :  57500
Πληροφορίες :  Παναγιώτης Τυροβούζης
E-mail               :  mail@gym-trilof.thess.sch.gr
Τηλέφωνο        : 2392062500                           Τρίλοφος   18/01/2016
FAX.                 :  2392063737                           Αρ. Π ρωτ: 54

 

Το 1ο Γυμνάσιο Μίκρας ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών, σύμφωνα με την Υ.Α 129287/Γ2/02-12-2011, άρθρο 14, (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011) για την εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών μέσω του προγράμματος «ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΑΣΤΡΑ – ΚΑΤΩ ΑΠ’  Τ’  ΑΣΤΡΑ»   της Β΄ και Γ΄ τάξης με προορισμό το Ναύπλιο-Μονεμβασία-Μυστρά.  Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της καλύτερης ποιοτικά και οικονομικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά σας έως και την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 12:00μμ στο γραφείο του διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Μίκρας, με την ένδειξη ότι αφορά στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και ώρα 12:30μμ  στο γραφείο του διευθυντή.

Τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία πρέπει να λάβουν υπόψη τους ακόλουθους όρους:

 1. Προορισμός :Ναύπλιο-Μονεμβασία-Μυστράς-Διρός.
 2. Χρονική Περίοδος: από 11 έως 13 Μαρτίου 2016.
 3. Διάρκεια: 3 διανυκτερεύσεις (11, 12 και 13 Μαρτίου 2016)
 4. Μεταφορικά μέσα :Μεταφορά οδικώς με  λεωφορείο ( με τόπο αναχώρησης τον Τρίλοφο Θεσ/νίκης προς Ναύπλιο, Μονεμβασιά, Μυστρά, Αρεόπολη-Διρό και επιστροφή με τον ίδιο τρόπο στο σχολείο),  που να πληροί όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές από την υφιστάμενη νομοθεσία. Ο οδηγός να είναι στη διάθεση των εκδρομέων καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής.
 5. Προβλεπόμενος αριθμός μαθητών :40
 6. Συνοδοί :Ένας αρχηγός και 2 συνοδοί εκπαιδευτικοί
 7. Διανυκτέρευση:Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3 ή 4 αστέρων (Α ή Β κατηγορίας) με πρωινό.
 8. Δωμάτια των μαθητών :Τα δωμάτια για τους μαθητές/τριες να έχουν κανονικά κρεβάτια και όχι ράντζα. Τα ξενοδοχεία που θα προταθούν θα πρέπει να συνοδεύονται από αποδεικτικό διαθεσιμότητας και να βρίσκονται όλα τα δωμάτια όσο είναι δυνατό πιο συγκεντρωμένα.
 9. Δωμάτια συνοδών :Δωρεάν συμμετοχή συνοδών καθηγητών σε μονόκλινα δωμάτια.
 10. Διατροφή:Ημιδιατροφή: πρωινό με μπουφέ στο ξενοδοχείο και ένα γεύμα καθημερινά.
 11. Λοιπές υπηρεσίες-Επισκέψεις: Αρχηγός – συνοδός εκδρομής πρακτορείου, επισκέψεις στους ακόλουθους προορισμούς με ξενάγηση όπου κρίνεται απαραίτητη: κάστρο Πλαταμώνα, Ακροναυπλία, Κυκλώπεια τείχη στις Μυκήνες, θέατρο Επιδαύρου, κάστρο Μονεμβασιάς, σπήλαιο Διρού, Λακωνική Μάνη, Αρεόπολη, Σπάρτη.
 12. Ασφάλιση: Ταξιδιωτική ασφάλιση επαγγελματικής και αστικής ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση η οποία να καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας με πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (Αριθμός Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αστικής Ευθύνης) για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού εκπαιδευτικού. Ασφάλεια επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση μη συμμετοχής μαθητή λόγω ανωτέρας βίας (αποδεδειγμένα) ακόμη και την ίδια ημέρα της αναχώρησης, χωρίς υποχρέωση εισαγωγής σε νοσοκομείο
 13. .Επικυρωμένη φωτοτυπία της άδειας λειτουργίας από τον ΕΟΤ, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.
 14. Διασφάλιση ότι το λεωφορείο με το οποίο θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή πληροί τις απαιτούμενες από το νόμο προδιαγραφές για τη μεταφορά μαθητών.
 15. Αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου από τη μεριά του.
 16. Σε περίπτωση που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (εκλογές, έκτακτα καιρικά και φυσικά φαινόμενα, κλπ) δεν θα υπάρξει επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στην τιμή ανά συμμετέχοντα μαθητή.
 17. Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) του οργανωμένου ταξιδιού, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά.
 18. Έκδοση από το τουριστικό πρακτορείο ατομικών αποδείξεων στο όνομα των κηδεμόνων των συμμετεχόντων μαθητών/τριών.
 19. Η αποδοχή των όρων της παρούσας πρόκλησης δεσμεύει το Τουριστικό Γραφείο και οι όροι αυτοί πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό.
 20. Η προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου θα κάνει ρητή αναφορά στην κατηγορία του καταλύματος που προτείνει.

Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία, που πληρούν τις κατά νόμο προϋποθέσεις για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.

Σύνταξη και υποβολή προσφορών: Οι προσφορές θα υποβληθούν στο γραφείο του Διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Μίκρας, σε κλειστό φάκελο, την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016. Μαζί με την προσφορά του, κάθε ταξιδιωτικό γραφείο και στον ίδιο φάκελο με αυτήν θα καταθέσει απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας και μάλιστα σε ισχύ. Στην προσφορά υποχρεωτικά θα καταγράφονται, επίσης, η Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ασθένειας και ατυχήματος, η τελική συνολική τιμή της προσφοράς και η επιβάρυνση ανά μαθητή.

Αξιολόγηση προσφορών: Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε μια φάση που περιλαμβάνει τα παρακάτω  επιμέρους  στάδια:

 1. Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών
 2. Έλεγχος
 3. Αξιολόγηση προσφοράς
 4. Επιλογή αναδόχου

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη ή μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών, εάν σε αυτήν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
α) προσωπικά ή διά εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στο ενδιαφερόμενο σχολείο
β) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο ενδιαφερόμενο σχολείο
Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του ταχυδρομείου, των διανομέων ή των μέσων συγκοινωνίας.

 

Ο  Διευθυντής
του 1ου Γυμνασίου Μίκρας

Παναγιώτης  Τυροβούζης
Δρ. Οικονομολόγος

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων