Έκδοση αποτελεσμάτων- Εγγραφές

Σας γνωστοποιούμε ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα είναι διαθέσιμα στους γονείς και κηδεμόνες μετά τις 23/6/2015 και εως 30/6/2015. Οι γονείς και κηδεμόνες των παιδιών της Α’ τάξης μπορούν να προσέρχονται για την εγγραφή τους επίσης μετά τις 23/6/2015.