Υπουργική Απόφαση Αξιολόγησης ΓΕΛ 2019

Σας γνωστοποιούμε ότι  ότι στο ΦΕΚ Β΄ 1674/14-05-2019  δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ.71388/Δ2/08-05-2019 Υ.Α. με θέμα:«Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα».

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΛ 2019

Αφήστε μια απάντηση