ΣΧ. ΕΤΟΣ 2016-17

Διευθυντής: Παύλος Χρήστος ΠΕ13 – Νομικών και Πολιτικών επιστημών
 
Εκπαιδευτικοί
Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος ΠΕ02 – Φιλόλογος
Θηλυκός Ιάσονας ΠΕ02 – Φιλόλογος
Τζερμιά Μαρία ΠΕ02 – Φιλόλογος
Μπουντουροπούλου Ιωάννα ΠΕ02.50 – Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής
Τριανταφύλλου Παρασκευή ΠΕ03 – Μαθηματικός
Σουλτανιά Αγλαΐα ΠΕ04.01 – Φυσικός
Αναστασίου Ιωάννης ΠΕ04.01 – Φυσικός
Πισλή Κωνσταντίνα ΠΕ05 – Γαλλικών
Θεοδωρίδου Μαρία ΠΕ06 – Αγγλικών
Πασχαλίδης Ελευθέριος ΠΕ09 – Οικονομολόγος
Κατωπόδης Παναγιώτης ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής
Παπαμαργαρίτη Αλεξάνδρα ΠΕ19 – Πληροφορικής