ΣΧ. ΕΤΟΣ 2017-18

Διευθύντρια:  Μπάνου Ουρανία ΠΕ02 – Φιλόλογος
 
Εκπαιδευτικοί
Θηλυκός Ιάσονας ΠΕ02 – Φιλόλογος
Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος ΠΕ02 – Φιλόλογος
Σάββα Ουρανία ΠΕ02 – Φιλόλογος
Μπουντουροπούλου Ιωάννα ΠΕ02.50 – Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής
Σκαντζής Αργύριος ΠΕ03 – Μαθηματικός
Διαμαντόπουλος Δημήτριος ΠΕ04.01 – Φυσικός
Παπανικολάου Βασιλική ΠΕ04.04 – Βιολόγος
Θεοδωρίδου Μαρία ΠΕ06 – Αγγλικών
Πασχαλίδης Ελευθέριος ΠΕ09 – Οικονομολόγος
Κατωπόδης Παναγιώτης ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής
Τσακάλης Ευάγγελος ΠΕ19 – Πληροφορικής