ΣΧ. ΕΤΟΣ 2018-19

Διευθύντρια:  Μπάνου Ουρανία ΠΕ02 – Φιλόλογος
Εκπαιδευτικοί
Θηλυκός Ιάσονας ΠΕ02 – Φιλόλογος
Σάββα Ουρανία ΠΕ02 – Φιλόλογος
Λιαράκου Αικατερίνη ΠΕ02 – Φιλόλογος
Σταμάτη Αλεξάνδρα  ΠΕ02.50 – Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής
Δεστούνης Χαράλαμπος ΠΕ03 – Μαθηματικός
Διαμαντόπουλος Δημήτριος ΠΕ04.01 – Φυσικός
Στάμος Δημήτριος ΠΕ04.05 – Γεωλόγος
Ευαγγελίδη Ευδοξία ΠΕ05 – Γαλλικών
Θεοδωρίδου Μαρία ΠΕ06 – Αγγλικών
Κατωπόδης Παναγιώτης ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής
Πασχαλίδης Ελευθέριος  ΠΕ80 – Οικονομολόγος
Καλαϊτζίδης Ευθύμιος  ΠΕ86 – Πληροφορικής