4ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός παιχνιδιού στο Scratch


Δημοσιευμένο στις Δεκέμβριος 5, 2017 – 9:46 πμ | από Ντυμένος Αναστάσιος

«ScratchGame… και μπήκαμε σε περιπέτειες!!!»
1η Ανακοίνωση
Το γραφείο Σχολικού Συμβούλου Πληροφορικής Δυτικής Κρήτης σε συνεργασία με το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Χανίων, Σχολικούς Συμβούλους, Εκπαιδευτικούς Πληροφορικής πανελλαδικά και το Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, προκηρύσσουν τον 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό παιχνιδιού στο Scratch.
Σκοπός του διαγωνισμού είναι η συμμετοχή των μαθητών σε μια συνεργατική και δημιουργική διαδικασία για την ανάπτυξη ενός υπολογιστικού παιχνιδιού στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch, καλλιεργώντας και προάγοντας την αλγοριθμική σκέψη και τον πειραματισμό με βασικές προγραμματιστικές δομές.
Ο φετινός διαγωνισμός για το σχολικό έτος 2017-18 είναι υπό την αιγίδα του ΥΠΠΕΘ (100518/Δ2/15-6-2017) και αφορά στην υλοποίηση ενός
 «Παιχνιδιού περιπέτειας1»
Ειδική θεματική του διαγωνισμού, χωρίς να είναι δεσμευτική, είναι η
 «Οδική Ασφάλεια», λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το 2018 έχει ανακηρυχθεί ως έτος “Οδικής Ασφάλειας” από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Προκόπιο Παυλόπουλο.
Απευθύνεται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα δοθούν αντίστοιχα βραβεία και έπαινοι σε έργα μαθητών:
 Δημοτικού
 Γυμνασίου
 Λυκείου (Γενικού & Επαγγελματικού)
 Ειδικών σχολείων
Τα υποβληθέντα έργα μπορεί να είναι προϊόντα είτε ατομικής είτε ομαδικής προσπάθειας και πρέπει να είναι πρωτότυπα, δηλαδή να προκύπτουν από την προσωπική δημιουργική εργασία των μαθητών.
Σημείωση
Ενημέρωση, περιγραφή και χαρακτηριστικά των παιχνιδιών περιπέτειας μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: http://festman.schoolab.gr/admin/festival/21
1 Τα παιχνίδια περιπέτειας αφορούν σε έναν «κόσμο» που απαρτίζεται από διάφορα συνδεδεμένα δωμάτια ή σκηνές, όπου διαδραματίζονται οι «περιπέτειες» ενός χαρακτήρα ακολουθώντας μια ιστορία, η οποία εξελίσσεται καθώς ο χρήστης προχωρά προοδευτικά στο παιχνίδι. Η πρόοδος στο παιχνίδι πραγματοποιείται μέσω της επίλυσης γρίφων/προβλημάτων από τον χρήστη καθώς αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που εμφανίζονται σταδιακά.

 

Κριτήρια αξιολόγησης

Κλίμακα Αξιολόγησης: 0 … 10

  1. Σενάριο: Η υπόθεση/πλοκή είναι κατανοητή; Είναι ενδιαφέρουσα; Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι σαφής; Συνάδει με τον μύθο / μύθους που αναπαριστά;

 

  1. Καταλληλότητα: Είναι κατάλληλο για τις ηλικίες στις οποίες απευθύνεται; Ανταποκρίνεται στο είδος παιχνιδιού για το οποίο έχει σχεδιαστεί;

 

  1. Οδηγίες: Παρέχονται οδηγίες/κανόνες; Είναι σαφείς; Είναι προσβάσιμες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού;

 

  1. Αισθητικό αποτέλεσμα: Το οπτικοακουστικό υλικό είναι ποιοτικό; Τα γραφικά είναι ευκρινή; Ταιριάζουν με το σενάριο; Είναι κατάλληλα για τις ηλικίες στις οποίες απευθύνονται; Οι ήχοι ανταποκρίνονται στη ροή του σεναρίου; Οι ήχοι ή και τα χρώματα κουράζουν;

 

  1. Προσαρμοστικότητα: Υπάρχει διαβάθμιση δυσκολίας (επίπεδα); Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα επιλογής επιπέδου; Υπάρχει δυνατότητα ελέγχου/ρύθμισης του ήχου;

 

  1. Σταθερότητα / Αποκριτικότητα: Το παιχνίδι αποκρίνεται σε λανθασμένες ενέργειες του χρήστη; Υπάρχουν περιπτώσεις που το παιχνίδι δεν ανταποκρίνεται σε ενέργειες του χρήστη («κολλάει»);

 

  1. Ευχρηστία: Είναι λειτουργικό το περιβάλλον διεπαφής; Τα κουμπιά ελέγχου είναι σύμφωνα με προκαθορισμένες παγκόσμιες ρυθμίσεις; Υπάρχει συνέπεια/συνοχή; Μπορεί ο χρήστης να παγώσει το παιχνίδι;

 

  1. Πρωτοτυπία: Πρωτοτυπία ως προς το σενάριο και ως προς το οπτικοακουστικό υλικό.

 

  1. Παικτικότητα / Ενδιαφέρον / Ικανοποίηση που προκαλεί στο χρήστη: Παιγνιακό βίωμα / Αίσθημα ικανοποίησης που «αφήνει» στον χρήστη.


  1. Δεν υπάρχουν σχόλια προς “4ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός παιχνιδιού στο Scratch”

Αφήστε μια απάντηση