Όμιλοι Δημιουργικότητας και Καινοτομίας

Οι Όμιλοι Δημιουργικότητας και Καινοτομίας είναι πλέον θεσμός στην δημόσια εκπαίδευση!

Οι Όμιλοι Δημιουργικότητας και Καινοτομίας θεσμοθετήθηκαν με σκοπό την αξιοποίηση των ιδιαίτερων ικανοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών/τριών.

Η λειτουργία των Ομίλων ξεκινά στην αρχή της σχολικής χρονιάς και ολοκληρώνεται με το πέρας του διδακτικού έτους. Το ωράριο λειτουργίας των ομίλων είναι από 2 έως 4 διδακτικές ώρες, μία με δύο φορές την εβδομάδα και μετά το πέρας των μαθημάτων, ενώ κάθε μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθεί έως και Ομίλους. Η επιλογή των μαθητών είναι δυνατόν να γίνεται με δοκιμασίες ανίχνευσης δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων ανάμεσα στους μαθητές ή με άλλον τρόπο που ορίζουν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί.

Στο πλαίσιο των Ομίλων, κάθε εκπαιδευόμενος/η αναλαμβάνει συγκεκριμένες υποχρεώσεις: παραδίδει εργασίες και εκπληρώνει οποιοδήποτε άλλο έργο του αναθέτει στη διάρκεια του έτους ο υπεύθυνος καθηγητής. Με την ολοκλήρωση της επιτυχούς συμμετοχής του στον Όμιλο, και εφόσον δεν υπερβαίνει το όριο των επιτρεπόμενων απουσιών (8 ή 16 απουσίες ετησίως ανάλογα με το ωράριο λειτουργίας του Ομίλου), λαμβάνει πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης.

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται από τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μέχρι τέλος Οκτωβρίου στη Διεύθυνση του σχολείου.

Όμιλοι που θα λειτουργήσουν στο Γυμνάσιο Σκιάθου το σχολικό έτος 2022-2023 είναι:

Για να δείτε τους Ομίλους πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους

Αφήστε μια απάντηση