Ο αγιασμός του σχολείου 11/9/2019

Ο αγιασμός του σχολείου 11/9/2019