4η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2017-2018.

4η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2017-2018.

                «ΑΘΛΟΥΜΑΙ –ΧΑΡΑΖΩ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ».
Ποικίλες αθλητικές δραστηριότητες διοργανώθηκαν στο σχολείο μας, στο πλαίσιο της 4ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού 2017-2018.Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αναγνωρίζοντας την «παρεμβατική δυναμική» της Άθλησης και της Δια Βίου Άσκησης στην ισόρροπη ψυχοκινητική ανάπτυξη του μαθητικού πληθυσμού της χώρας, θεσμοθέτησε την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους. Για το τρέχον σχολικό έτος ορίστηκε ως μέρα εκδηλώσεων η 2α Οκτωβρίου 2017 με κεντρικό μήνυμα:          «ΑΘΛΟΥΜΑΙ – ΧΑΡΑΖΩ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ».