3οι ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

3οι ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

            Το Γυμνάσιό μας συμμετείχε φέτος για πρώτη φορά στους 3ους Μαθητικούς Αγώνες Νέας Ελληνικής Γλώσσας των Γυμνασίων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Υπεύθυνες για τον συντονισμό και την προετοιμασία των μαθητών/τριών ήταν οι φιλόλογοι του σχολείου μας Κεφαλίδου Σοφία, Κυριαζοπούλου Ευαγγελία και Λογοθέτη Ευαγγελία.

            Σκοπός της δράσης αυτής είναι να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των μαθητών και μαθητριών του Γυμνασίου για τη Γλώσσα, αλλά και να διευρυνθούν οι γλωσσικοί τους ορίζοντες μέσα από παιγνιώδεις και ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες. Ειδικότερα, επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες με τη συμμετοχή τους στους Αγώνες να ευαισθητοποιηθούν στην ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας, να λειτουργήσουν συνεργατικά και να εμπλακούν σε γλωσσικές δραστηριότητες συνεχούς/μονοτροπικού και ασυνεχούς/πολυτροπικού λόγου.

            Στην Α΄ Φάση έγινε ένας ενδοσχολικός αγώνας στο Γυμνάσιό μας στις 13 Φεβρουαρίου 2019, στον οποίο συμμετείχαν 62 μαθητές/τριες της Β΄ και της Γ΄ Γυμνασίου. Την υψηλότερη βαθμολογία συγκέντρωσαν οι παρακάτω πέντε μαθητές/τριες: Δαβλάρα Άννα-Μαρία (Γ1), Κάσσου Άννα (Β2), Μουρμούρας Νικόλαος (Γ4), Μπαλαμπανίδου Αναστασία (Β3) και Μπιτζιλή Παναγιώτα (Γ3). Οι επόμενες πέντε μαθήτριες, οι οποίες ήταν επιλαχούσες, ήταν οι εξής: Αλμπάνη Άννα (Γ1), Μκρτσιάν Ζένια (Γ3), Μούλλα Ιωάννα (Γ4), Τσάνταλη Ουρανία (Γ4), Τσάγγη Αποστολία (Γ5).

            Οι πέντε μαθητές/τριες με την υψηλότερη βαθμολογία συγκρότησαν την ομάδα του σχολείου μας, η οποία έλαβε μέρος στην Β΄ Φάση των Αγώνων, την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019, στο 5ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης. Η ομάδα του σχολείου μας διαγωνίστηκε με τις ομάδες άλλων 19 σχολείων της Διεύθυνσης Δυτικής Θεσσαλονίκης και εκπροσώπησε επάξια το σχολείο μας καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση.