Αξιολόγηση μαθητών που φοιτούν σε τμήμα ένταξης για διερεύνηση μαθησιακών δυσκολιών

Αγαπητοί γονείς-κηδεμόνες θα θέλαμε  να σας ενημερώσουμε πως οι μαθητές που φοιτούν σε τμήμα ένταξης είναι απαραίτητο να αξιολογηθούν και από το ΚΕΔΑΣΥ για να διερευνηθούν τυχόν μαθησιακές δυσκολίες.

Σας επισυνάπτω την αίτηση αξιολόγησης που θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον γονέα-κηδεμόνα, την οποία μπορεί να την παραδώσει ο μαθητής στον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος ή σε μένα προσωπικά.

Είμαστε σε επικοινωνία,

ΠΑΣΧΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

 Λήψη αρχείου