Ενημέρωση στους γονείς και κηδεμόνες της Α Γυμνασίου για τη λειτουργία του σχολείου από το Διευθυντή του σχολείου

Την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου και ώρα 6:00 μμ  θα γίνει ενημέρωση για την λειτουργία του σχολείου διαδικτυακά από τον Διευθυντή του σχολείου στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών των τμημάτων Α1, Α2 και Α3.

Η ενημέρωση αυτή θα επαναληφθεί την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00 μμ για τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών των Τμημάτων Α4, Α5 και Α6.

Ο σύνδεσμος είναι

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/bampatsiko

Εξυπακούεται ότι αν κάποιος γονέας δεν μπορεί να παρακολουθήσει την μια μέρα, δύναται να παρακολουθήσει την άλλη μέρα, αλλά παρακαλείστε να μην αυτό γίνει μαζικά, γιατί πιθανόν να υπάρχει πρόβλημα με τις συνδέσεις.

Παρακαλώ να είστε συνδεδεμένοι πέντε λεπτά πριν από τις 6:00 μμ