Ανακοίνωση από το Διευθυντή

Ανακοίνωση

Σήμερα, Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021 παρακαλούνται να συνδεθούν τα παιδιά της Α Γυμνασίου στην ψηφιακή τάξη του Διευθυντή
με την εξής σειρά
Α1  8:05 μμ
Α2  8:10 μμ
Α3  8:15 μμ
Α4  8:20 μμ
Α5  8:25 μμ
Α6  8:30 μμ
Ο σκοπός είναι να διαπιστωθούν τα πιθανά προβλήματα που ίσως υπάρξουν ώστε την επόμενη εβδομάδα την Δευτέρα και Τρίτη να συνδεθούν οι γονείς και κηδεμόνες στις 6:00 μμ για να ενημερωθούν από τον Διευθυντή για την λειτουργία του σχολείου.