ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΙΚΟΥΝ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Παρακαλούνται οι  κηδεμόνες των μαθητών/-τριών που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες σύμφωνα με τα ΦΕΚ: 4187/τΒ/2021 και 4188/τΒ/2021  να ενημερώσουν άμεσα το σχολείο.

1) μαθητές/-τριες που πάσχουν από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα

2) μαθητές/-τριες που συνοικούν με άτομο/άτομα που πάσχει/πάσχουν από υποκείμενο νόσημα