Ενημέρωση για την ετήσια επίδοση των μαθητών

Οι βαθμοί των μαθητών έχουν αποσταλεί στα e-mails των γονέων – κηδεμόνων. Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν από τους καθηγητές του σχολείου, μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς στο 2313076685 την Τρίτη 15/6/2021 και την Πέμπτη 17/6/2021.