Ανακοίνωση για απουσίες 30/11/2020 λόγω διακοπής ρεύματος στη Σίνδο

Λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης σε μεγάλο μέρος της Σίνδου, πολλοί μαθητές αδυνατούν να παρακολουθήσουν το μάθημα. Ενημερώνουμε πως οι απουσίες δεν θα προσμετρηθούν.