Προβλήματα στη λειτουργία της πλατφόρμας Webex

Λόγω προβλημάτων στη λειτουργία της πλατφόρμας Webex καθηγητές και μαθητές είναι αδύνατον να συνδεθούν από τη δεύτερη ώρα και μετά. Σας ενημερώνουμε ότι οι απουσίες δεν καταχωρούνται στους μαθητές όσο υπάρχουν τεχνικά προβλήματα.