Νέος τρόπος επικοινωνίας γονέων και κηδεμόνων λόγω Covid 19

Για λόγους ασφαλείας η επικοινωνία γονέων και κηδεμόνων με το σχολείο για την έκδοση εγγράφων και βεβαιώσεων θα γίνεται μόνο με email και όχι με τη προσωπική παρουσία τους. Το email του σχολείου είναι:

mail@gym-sindou.thess.sch.gr

Σε αυτό θα μπορούν να ζητούν το έγγραφο που θέλουν. Θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία τους( ονοματεπώνυμο κηδεμόνα,  διεύθυνση, αριθμό δελτίου ταυτότητας, ονοματεπώνυμο μαθητή) , το έγγραφο που επιθυμούν. Το έγγραφο θα αποστέλλεται στη συνέχεια από το σχολείο στο mail του κηδεμόνα.