Οδηγίες για την εγγραφή στην Β’ και Γ’ τάξη του σχολείου μας

Για την εγγραφή στην Β’ και Γ’ τάξη του σχολείου μας

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες

Η φετινή χρονιά, όπως τη ζήσαμε όλοι μας, ήταν διαφορετική. Και ήταν διαφορετική λόγω του Covid-19.  Προσπαθώντας να ελαχιστο­ποιήσουμε τις επαφές μεταξύ μας καθώς και την ανταλλαγή αντικειμένων, δεν θα έρθετε στο σχολείο για εγγραφή τώρα τον Ιούνιο και ίσως να μην έρθετε ούτε τον Σεπτέμβριο ανάλογα με την κατά­σταση της πανδημίας.  Το σωστότερο είναι να επικοινω­νούμε κατά το δυνατόν ηλεκτρονικά. Αν χρεια­στεί η φυσική παρουσία στο σχολείο παρακα­λούμε αυτή θα γίνεται μόνο μετά από ραντεβού και μέτρα προστασίας (τουλάχιστον τώρα τον Ιούνιο).

Ηλεκτρονικά θα μπορείτε να επικοινωνείτε με το σχολείο είτε στέλνοντας email στο σχολείο : mail@gym-sindou.thess.sch.gr είτε στέλνοντας στο email του Διευθυντή babatsikos@gmail.com.   Σας δίνεται και το email του Διευθυντή γιατί πολλές φορές το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο αντιμετωπίζει προβλήματα.

Μπορείτε να «κατεβάσετε» και τα παρακάτω αρχεία:

  1. «Στοιχεία του 1ου Γυμνασίου Εχεδώρου».  Το αρχείο περιέχει τηλέφωνα, emails, διευθύνσεις ιστοσελίδας και blog του σχολείου καθώς και οι ώρες μαθημάτων (και των διαλειμμά­των), στοιχεία που θα σας φανούν χρήσιμα κατά τη διάρκεια της φοίτησης των παιδιών σας στο σχολείο μας.  Τα στοιχεία αυτά σας έχουν δοθεί από την προηγούμενη χρονιά, επειδή όμως κάποιοι τα έχουν χάσει, σας τα προωθούμε ακόμα μια φορά.
  2. «Αίτηση εγγραφής – υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα-1ο Γυμνάσιο Εχεδώρου». Είναι για την εγγραφή στην Β’ ή στην Γ’ τάξη (ουσιαστικά αίτηση επανεγγραφής), η οποία απαιτείται για την επανεγγραφή του παιδιού στο σχολείο.  Μπορείτε να την εκτυπώσετε και να την αποστείλετε συμπληρω­μένη ηλεκτρονικά στο σχολείο μας.  Εναλλακτικά, μπορείτε να τη δώσετε συμπληρω­μένη στα παιδιά τον Σεπτέμβριο, ή ακόμα, αν δεν υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης, να την πάρουν τα παιδιά τον Σεπτέμβριο και να την συμπληρώσετε τότε (και θα την στείλετε με τα παιδιά). Προσοχή στα τηλέφωνα και τα email επικοινωνίας.  Φέτος πολλοί μαθητές και μαθήτριες δεν έλαβαν τους ελέγχους της σχολικής επίδοσής τους λόγω του ότι δεν ήταν καταχωρημένα ορθά τα email των κηδεμόνων ή είχαν αλλάξει τα email και δεν είχε ενημερωθεί το σχολείο.  Στην υπεύθυνη δήλωση υπάρχει επιλογή στην οποία δηλώνετε  αν επιθυμείτε  να υπάρχει η δυνατότητα να αναρτώνται οι φωτογραφίες στην ιστοσελίδα του σχολείου μας όταν υλοποιείται μια εκδήλωση.  Συνήθως η συντριπτική πλειοψηφία δηλώνει ότι συναινούν. Εξάλλου είναι καλό για τα παιδιά, χαίρονται.  Αυτό δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο: τις προηγούμενες χρονιές ζητούσαμε δύο φωτογραφίες ταυτότητας από τα παιδιά.  Φέτος θα το καταργήσουμε αυτό (είναι καλό και για σας να μην χρεώνεστε επιπλέον) και θα τα φωτογραφήσουμε εμείς τα παιδιά για τις ανάγκες του σχολείου μας.  Αυτές οι φωτογραφίες δεν αναρτώνται πουθενά, είναι για εσωτερική χρήση του σχολείου.
  3. Στο σχολείο μας λειτουργούν Τμήματα Ένταξης, τα οποία δημιουργήθηκαν για παιδιά που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες. Ένα σύγχρονο σχολείο όπως είναι το δικό μας, θέλει παιδιά με ισχυρή αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, αποσκοπώντας στη βελτίωση της μαθητικής τους ζωής και αποτρέποντας τον στιγματισμό και την περιθωριοποίηση. Πιστεύει στο παιδί και στην  εξατομικευμένη διδασκαλία που προσφέρουν τα Τμήματα Ένταξης. Θέλει παιδιά ευτυχισμένα και όχι ταλαιπωρημένα προσπαθώντας διαρκώς να κατανοήσουν το μάθημα καθώς οι μαθησιακές δυσκολίες τους θέτουν εμπόδια, νιώ­θοντας έτσι μειωμένα στα μάτια τους, των συμμαθητών και των καθηγητών τους. Αυτό προσπαθεί να προλάβει το σχολείο μας. Αν χρειάζεται, ζητείστε διάγνωση (τη διαδικασία μπορεί να την κινήσει και το σχολείο ύστερα από αίτησή σας) και κάντε αίτηση για να φοιτήσουν τα παιδιά σας στα Τμήματα Ένταξης, όσο το δυνατό γρηγορό­τερα. Γονείς, έχετε ευθύνη απέναντι στα παιδιά σας, να κατανοήσετε τις δυσκολίες τους και να τα βοηθήσετε, ώστε η ζωή τους στο σχολείο να είναι αυτή που τους αξίζει πραγματικά.
  4. «Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου». Μπορείτε να διαβάσετε τον κανονισμό λει­τουργίας του σχολείου μας. Ο κανονισμός αυτός έχει διαμορφωθεί μετά από εμπειρία χρόνων. Όμως κάθε χρονιά τίθεται σε συζήτηση για το αν θα πρέπει να αλλάξει σε κάποια σημεία.  Μπορείτε να στείλετε τις προτάσεις σας στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας (Πρόεδρος η κ. Κάλφα Θεανώ τηλ 6932722750 email theanokalfa@yahoo.gr ) και ο Σύλλογος των Γονέων και Κηδεμόνων να το προτείνει στην Συνεδρίαση της Σχολικής Κοινότητας (Καθηγητές – προεδρείο Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων – και προεδρείο των μαθητών) αν κάπου θα πρέπει να αλλάξει.  Ο κανο­νισμός Λειτουργίας του Σχολείου θα πρέπει να τηρείται για την εύρυθμη λειτουργία του. Αναλαμβάνετε βεβαίως την ευθύνη να ενημερώσετε σχετικά και το παιδί σας.
  5. Παρακαλείστε να συμμετέχετε στο συλλογικό όργανό σας (Σύλλογος Γονέων και Κηδε­μό­νων). Όσο περισσότεροι γονείς συμμετέχουν στα όργανα και στις γενικές συνελεύ­σεις, όσο δυναμώνει ο Σύλλογός σας, τόσο δυναμώνει το σχολείο μας.  Θα παρατηρή­σετε ότι το σχολείο μας δίνει έμφαση στα συλλογικά όργανα, στον Σύλλογο των Διδασκόντων, στα Μαθητικά Σχολικά Συμβούλια.  Είμαστε ευχαριστημένοι από τη συνεργασία με τον Σύλλογό σας (Γονέων και Κηδεμόνων) αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί από εσάς (πέρα από την οικονομική συνεισφορά η οποία ουσιαστικά επιστρέφει στα παιδιά σας).
  6. Τέλος, θα πρέπει να σας επισημάνουμε ότι οι γονείς είναι υπεύθυνοι για την συμπε­ριφορά των παιδιών τους. Έχει παρατηρηθεί ότι κάποια παιδιά κάνουν bulling σε άλλα παιδιά.  Όταν αυτό γίνεται στο σχολείο και υποπέσει στην αντίληψή μας, το αντιμετω­πί­ζουμε παιδαγωγικά (μιλώντας με τα παιδιά, συμβουλεύοντάς τα, ακόμα και επιβάλ­λοντας ποινές που προβλέπονται σε τέτοιες περιπτώσεις).  Αλλά έχει παρατηρηθεί ότι κάποια παιδιά κάνουν ψεύτικα προφίλ στο διαδίκτυο, βρίζουν, απειλούν…  Προφανώς τέτοια συμπεριφορά δεν είναι αποδεκτή, αλλά πέρα από το ηθικό μέρος υπάρχει κίνδυνος η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος να υποβάλλει δίωξη στους γονείς και κηδεμόνες για ελλιπή επίβλεψη των παιδιών τους.

Θεωρούμε ότι μαζί θα αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε προβλήματα που θα παρουσιαστούν. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα περιμένουμε τα παιδιά σας την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 όπου μετά τον Αγιασμό θα δοθούν και τα βιβλία.  Παρακαλούμε μιλήστε με τα παιδιά σας και πείτε τα να διατηρούν καθαρά τα βιβλία, και φυσικά να μην τα καταστρέφουν.

Για την ώρα σας καλωσορίζουμε και σας ευχόμαστε «Καλό Καλοκαίρι».  Και φυσικά με Υγεία!

Με εκτίμηση

Ο Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Εχεδώρου

 

Δρ. Χρήστος Β. Μπαμπάτσικος

 

Αρχεία για κατέβασμα:

1 – Στοιχεία του 1ου Γυμνασίου Εχεδώρου

2 – Αίτηση εγγραφής – υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα-1ο Γυμνάσιο Εχεδώρου

3 – Αίτηση για τα Τμήματα Ένταξης

4 – Κανονισμός Λειτουργείας του Σχολείου