Αποστολή Βαθμών στους κηδεμόνες

Οι βαθμοί των μαθητών έχουν αποσταλεί στα mails των κηδεμόνων όπως αυτά έχουν δηλωθεί. Όσοι κηδεμόνες δεν έχουν λάβει βαθμούς, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τους υπεύθυνους των τμημάτων προκειμένου να στείλουν το σωστό mail επικοινωνίας.