Ανακοίνωση για το πρόγραμμα σύγχρονης εκπαίδευσης

Ενθαρρυντικά τα στοιχεία για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αγαπητοί  μαθητές-τριες, σας ενημερώσουμε ότι το πρόγραμμα σύγχρονης εκπαίδευσης συνεχίζεται  μέχρι και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020.