Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί  στην είσοδο του σχολείου μαζί με το πρόγραμμα των φροντιστηριακών μαθημάτων  που αφορά τους μαθητές οι οποίοι θα συμμετέχουν στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο. Σημειώνεται ότι για την ανάγνωση των αποτελεσμάτων  είναι απαραίτητος ο αριθμός μητρώου του κάθε μαθητή, ο οποίος αναγράφεται στους ελέγχους Α και Β τετραμήνου.