Προγραμματισμός για Αποτελέσματα-Φροντιστηριακά μαθήματα- Εγγραφές των μαθητών – έλεγχοι επίδοσης

Προγραμματισμός για Αποτελέσματα-Φροντιστηριακά μαθήματα- Εγγραφές των μαθητών – έλεγχοι επίδοσης

Τρίτη 11/6/2019 Αποτελέσματα

Συνεδρίαση του Συλλόγου των Διδασκόντων για έκδοση των αποτελεσμάτων.  Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στον χώρο του σχολείου μετά το τέλος της συνεδρίασης.

Θα βγει πρόγραμμα για τα φροντιστηριακά μαθήματαπου θα βοηθήσουν τα παιδιά για τις εξετάσεις του 3ουδεκαημέρου του Ιουνίου.

Τετάρτη 12/6/2019 Φροντιστηριακά μαθήματα
Πέμπτη 13/6/2019 Φροντιστηριακά μαθήματα
Παρασκευή 14 /6/2019 Φροντιστηριακά μαθήματα

Αναμένουμε τα απολυτήρια των τριών Δημοτικών σχολείων

Τρίτη 18/6/2019 Φροντιστηριακά μαθήματα, προετοιμασία για τις νέες εγγραφές
Τετάρτη 19 /6/2019 Εγγραφές των μαθητών (Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου)

Ταυτόχρονα θα δίνονται και οι έλεγχοι επίδοσης.  Οι απόφοιτοι μπορούν να έρχονται και να παίρνουν οι ίδιοι τους ελέγχους.

Πέμπτη 20/6/2019 Εγγραφές των μαθητών – έλεγχοι επίδοσης

2η Εξεταστική περίοδος

Παρασκευή 21/6/2019 Εγγραφές των μαθητών – έλεγχοι επίδοσης

2η Εξεταστική περίοδος

Δευτέρα 24/6/2019 2η Εξεταστική περίοδος
Τρίτη 25/6/2019 2η Εξεταστική περίοδος
Τετάρτη 26/6/2019 Αποτελέσματα 2ης εξεταστικής περιόδου μετά από συνεδρίαση του Συλλόγου των Διδασκόντων.  Ανάρτηση των αποτελεσμάτων στον χώρο του σχολείου.
Πέμπτη 27/6/2019 Εργασίες γραφείου.  Φυσικά όλη την εβδομάδα θα μπορούν να εγγραφούν οι μαθητών των οποίων οι γονείς δεν μπορούσαν να έρθουν το προηγούμενο χρονικό διάστημα.  Επίσης θα πρέπει να αποσταλούν τα απολυτήρια των μαθητών του γυμνασίου στο ΓΕΛ ή στο ΕΠΑΛ ανάλογα με την δήλωσή τους.
Παρασκευή 28/6/2019 Κλείσιμο της χρονιάς – Θερινές υπηρεσίες