Εξεταστέα ύλη σχολικού ΄ετους 2018-19

Εξεταστέα ύλη Γ΄ Γυμνασίου

στα Μαθηματικά

Α΄ΜΕΡΟΣ

Κεφ. 1  Αλγεβρικές Παραστάσεις:   όλο ( εκτός: Παρ. 1.7,

περίπτωση (ε) σελ. 44,  περίπτωση (δ) σελ. 56  και περίπτωση (στ) σελ. 57)

Κεφ. 2 Εξισώσεις – Ανισώσεις:   Παρ. 2.2

Κεφ. 3 Συστήματα Γραμμικών Εξισώσεων:  Παρ. 3.3

Β΄ΜΕΡΟΣ

Κεφ. 2 Τριγωνομετρία:   όλο                         

ΚΑΛΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ!

Οι καθηγητές

Σ. Αγγελίδου

Χ. ΚαρύδαςΥΛΗ  ΦΥΣΙΚΗ
  Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1:    Σελίδες   14 – 17   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2:    Σελίδες   26 -30     
                              Εξαιρείται:  Μετατόπιση   σελ.  26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3:    Σελίδες   43 – 51,     52 – 58     
                              Εξαιρούνται:   Ανάλυση  δυνάμεων  και  ισορροπία   σελ.  54
                                                      Εφαρμογές   σελ.  58

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5:    Σελίδες   89 – 91,     93 – 98     
                              Εξαιρούνται:   Έργο  και  Μηχανική  Ενάργεια   σελ.  98
                                            Μετατροπές  ενέργειας  και  διατήρηση  μηχανικής  ενέργειας  σελ.  98                                      Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


ΕΝΟΤΗΤΑ  1:     Σελίδες    11 – 19,    22 – 24

ΕΝΟΤΗΤΑ  2:     Σελίδες    35 – 38,    39 – 41,    43 – 46,    54 – 56

ΕΝΟΤΗΤΑ  3:     Σελίδες    65 – 66,    69 – 71,    79 – 81

ΕΝΟΤΗΤΑ  4:     Σελίδες    91 – 93                                            Η  ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ
                                    

                                        ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ  Α.


ΤΑΞΗ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΛΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2018-19

ΕΝΟΤΗΤΑ 1,Α( ΚΕΙΜΕΝΟ)

                        Β(λεξιλογικά)

                         Γ( γραμματική – συντακτικό επανάληψη β΄γυμνασίου)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2,Α(Κείμενο)

                     Β (λεξιλογικά)

                     Γ(ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΆ ΕΠΙΘΈΤΩΝ, ΕΠΙΡΡΗΜΆΤΩΝ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 4,Α(Κείμενο)

Β (λεξιλογικά)

Ευκτική ενεργητικής –μέσης φωνής

ΕΝΟΤΗΤΑ 6,Α(Κείμενο)

Β (λεξιλογικά)

Γ( Β΄ Αόριστος ενεργητικής – μέσης φωνής)

ΕΝΟΤΗΤΑ 8, Α (Κείμενο )

Β (λεξιλογικά)

ΕΝΟΤΗΤΑ 9Γ,( ΟΝΟΜΑΤΙΚΈς  ΠΡΟΤΑΣΕΙς)

ΕΝΟΤΗΤΑ 10,Γ(ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 11,Γ(ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΕΛΕΝΗ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ, σελ. 5-7

ΠΡΟΛΟΓΟΣ, στ.1-191, σελ.10-22

ΠΑΡΟΔΟΣ, στ.192-436, σελ.24-38

Α΄ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ, στ.437-575, σελ.40-47

Β΄ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ, στ,576-941, σελ.50-68

ΝΕΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΑ   Β΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 1. Γ. Ιωάννου, Να’ σαι καλά δάσκαλε!,   σελ. 32
 2. ΄Αννα Φράνκ, Από το ημερολόγιο της Άννας Φράνκ, σελ.48
 3. Κλέφτικο, Του Βασίλη,         σελ.75
 4. Μέπω Αξιώτη, Από δόξα και θάνατο, σελ.83
 5. Άντον Τσέχωβ, ΄Ενας αριθμός,  σελ.106
 6. Θανάσης Βαλτινός, Δύο γράμματα της χαράς,  σελ.144
 7. Άλκη  Ζέη, Αναμνήσεις της Κωνσταντίνας από τη Γερμανία, σελ.148
 8. Γιάννης Μαγκλής,  Γιατί; ,σελ.170
 9. Δήμητρα Χριστοδούλου, Για ένα παιδί που κοιμάται, σελ.199
 1. Μαρία Ιορδανίδου, Στην εποχή του τσιμέντου και της πολυκατοικίας, σελ.206


Εξεταστέα ύλη Α΄ Γυμνασίου στη Φυσική

Η Φυσική με πειράματα Α΄Γυμνασίου

 1.     Μετρήσεις Μήκους –  Μέση τιμή
 2. Μετρήσεις Χρόνου – Η Ακρίβεια
 3. Μετρήσεις Μάζας (όχι τα Διαγράμματα)

Φυσική Β΄ Γυμνασίου(Εργαστηριακός οδηγός)

Εργαστηριακή άσκηση 2:  Όγκος σώματος

Εργαστηριακή άσκηση 3: Πυκνότητα υγρού σώματος

Εργαστηριακή άσκηση 4: Πυκνότητα στερεού σώματος

ΚΑΛΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ!

                                                                                                 Οι καθηγητές

Σ. Αγγελίδου

Χ. Καρύδας

Α. Αλεξανδρίδου

Εξεταστέα ύλη Α΄ Γυμνασίου στα Μαθηματικά

Α΄ΜΕΡΟΣ

Κεφ. 1      Οι Φυσικοί αριθμοί: Παρ.  1.4,  1.5

Κεφ. 2      Τα κλάσματα:               όλο

Κεφ. 3      Δεκαδικοί αριθμοί:      Παρ. 3.1, 3.5

Κεφ. 4      Εξισώσεις και προβλήματα:   Παρ. 4.1

Κεφ. 5      Ποσοστά:     Παρ. 5.1

Β΄ΜΕΡΟΣ

Κεφ. 1    Βασικές γεωμετρικές έννοιες:  Παρ. 1.1 έως και  1.10

Κεφ. 2      Συμμετρία:  Παρ. 2.3, 2.6

ΚΑΛΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ!

                                                                                                 Οι καθηγητές

Σ. Αγγελίδου

Δ. Κούρκουλος

Γ. Σάρδης

Εξεταστέα ύλη  Β΄ Γ/σίου

στα Μαθηματικά

Α΄ ΜΕΡΟΣ

Κεφ.1ο Εξισώσεις –Ανισώσεις:   Παρ.  1.1,  1.2,  1.4 

Κεφ.2ο   Πραγματικοί αριθμοί:    2.1

Κεφ. 3ο  Συναρτήσεις:    όλο   ( Εκτός σελ. 73 – 75 )

Β΄ ΜΕΡΟΣ

Κεφ.1ο  Εμβαδά επίπ.σχημάτων – Πυθ. Θεώρημα:  Παρ.  1.3,  1.4

Κεφ. 2ο  Τριγωνομετρία:   Παρ.  2.1,  2.2 

Κεφ. 3ο  Μέτρηση κύκλου:  Παρ. 3.1,  3.2,   3.3,   3.5

Οι  καθηγητές

Μ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ

Χ. ΚΑΡΥΔΑΣ

ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ  Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο :

Ενότητα 1 ( σελ. 10-13)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : 

Ενότητα 5  σελ. 23-25

Ενότητα 7 σελ.28-29

Ενότητα 8 σελ.30 (η ευνοϊκή συγκυρία)

Ενότητα 9 σελ.33-34

Ενότητα 10 ( Το κίνημα του φιλελληνισμού- Προς την ίδρυση ανεξάρτητου ελληνικού κράτους) σελ.36-37

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο :

Ενότητα 17 σελ.55-56

Ενότητα 18 σελ.58 ( Η 3η Σεπτεμβρίου 1843)

Ενότητα 19 σελ.59 ( Η καθιέρωση της συνταγματικής μοναρχίας- Μεγάλη Ιδέα και αλυτρωτισμός)

Ενότητα 20 σελ.61-63

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο 

Ενότητα 27 σελ.82 -83

Ενότητα 29 σελ.85- 86

Ενότητα 30 σελ. 87 -88

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο

Ενότητα 31 σελ.89-90 ( ως και  την αφορμή)

Ενότητα 32 σελ.92-93

Ενότητα 34 ( μόνο  τις συνθήκες του Νεϊγύ και των Σεβρών)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο

Ενότητα 38  (Διπλωματικές επιτυχίες του τουρκικού κινήματος αντίστασης) σελ.106

Ενότητα 39 σελ.109 ( τη συνθήκη της Λοζάνης)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9Ο

Ενότητα 44 σελ.121-122

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10Ο

Ενότητα 45 σελ.125 ( τα αίτια του Β΄ παγκοσμίου πολέμου)

 

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ : Αξιμιώτου Θωμαή

Λογοθέτη Ευαγγελία
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ  ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ  Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΕΦ. Β   Ενότητες: 2 ( σελ.21-22), 3( σελ 23-25) , 4( σελ. 26-28),5( σελ.29-32), 6(σελ. 33-35)

ΚΕΦ. Γ   Ενότητες: 2 ( σελ. 40-41)

ΚΕΦ. Δ   Ενότητες: 1 (σελ.43-44), 2 (σελ.45-47), 3 ( σελ.48-49), 4 (σελ.50-51), 5 (σελ.52-53),  7 ( σελ.57-59), 8 (σελ. 60-62), 10 (σελ.65-67)

ΚΕΦ.Ε Ενότητες: 1 ( σελ.69-70), 2 (σελ.71-72), 3 (σελ.73-74), 4 (σελ.75-77), 5 (σελ.78-81)

ΚΕΦ. ΣΤ Ενότητες: 1 (σελ.83-85), 2 (σελ.86-88)

ΚΕΦ. Ζ Ενότητες:  3 (σελ.100-101), 4 ( σελ. 102-103)

ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ

Αντίκλεια Αξιμιώτη

Αφροδίτη Ρακοβαλή

Βασιλική Τζαμίχα

Μαγδαληνή Χαρταμπίλα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ  ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ : 1, 2, 3, 4, 5 ( εκτός από το Β.2.3. σελ. 87-88 Οι διαθέσεις του ρήματος)

ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ

Ξανθίππη Πασσιά

Γεωργία Ροδινού

Μαρίνα Ντάλη

Μαγδαληνή Χαρταμπίλα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ  ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 1. Λαϊκό παραμύθι , Το πιο γλυκό ψωμί.
 2. Λ. Τολστόι, Ο παππούς και το εγγονάκι.
 3. Ν. Καζαντζάκης , Η Νέα Παιδαγωγική.
 4. Ειρ. Μάρρα, Τα κόκκινα λουστρίνια.
 5. Λ. Ψαραύτη, Ο Κωνσταντής.
 6. Λαϊκό παραμύθι, Ο φτωχός και τα γρόσια.
 7. Α. Τσέχωφ, Ο Βάνκας.

ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ

Ξανθίππη Πασσιά

Γεωργία Ροδινού

Μαγδαληνή Χαρταμπίλα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ  ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ:  1, 2, 3, 4 ( εκτός από σελ.62-63 Β1 Οι διαθέσεις του ρήματος), 5 .

ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ

Θωμαή Αξιμιώτου

Μαρίνα Ντάλη

Ευαγγελία Λογοθέτη

Μαγδαληνή Χαρταμπίλα

Ύλη  εξετάσεων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου

 1. Του γιοφυριού της Άρτας, σελ.12
 2. Βιτσέντζος Κορνάρος,Ερωτόκριτος, σελ.19
 3. Ρήγας Φεραίος,Θούριος, σελ.28
 4. Διονύσιος Σολωμός,Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, σελ.61
 5. Άντον Τσέχωφ,Ο Παχύς και ο Αδύνατος, σελ.106
 6. Κ. Π. Καβάφης,Στα 200 π.Χ., σελ.123
 7. Αντώνης Σαμαράκης,Ζητείται ελπίς, σελ.235

Μαθημα : Αγγλικά ( Αρχαρίων )   Τάξη : Γ΄Γυμνασίου

Επίπεδο : Level A2

Eξεταστέα Ύλη :

Student’s book : Think Teen ( 3rd Grade )

Κεφάλαιο 1, Unit 1, σελ. : pages : 2-5,7, 9-12

Κεφάλαιο 2, Unit 2, σελ. : pages : 14-19,21,23,24

Κεφάλαιο 3, Unit 3, σελ. : pages : 26-31,35,36

Κεφάλαιο 4, Unit 4, σελ. : pages : 38-43

Η Καθηγήτρια,

Χαραλαμπίδου Μυρσίνη

Ύλη εξετάσεων Νεοελληνικής Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου

Ενότητα 1  Α,Β,Δ,Ε σελ.9-20,23-26

Ενότητα 2  Α,Β,Γ,Δ,Ε σελ.30-44

Ενότητα 3  Α,Β,Γ,Δ,Ε σελ.46-61

Ενότητα 4  Α,Β,Δ,Ε σελ.63-76, 81-86

Ενότητα 5  Α,Β,Γ,Ε σελ.87-99,102-104

Οι διδάσκουσες

Κεφαλίδου Σοφία

Κυριαζοπούλου  ΕυαγγελίαΑ΄ Γυμνασίου στα Μαθηματικά

Α΄ΜΕΡΟΣ

Κεφ. 1      Οι Φυσικοί αριθμοί: Παρ.  1.4,  1.5

Κεφ. 2      Τα κλάσματα:               όλο

Κεφ. 3      Δεκαδικοί αριθμοί:      Παρ. 3.1, 3.5

Κεφ. 4      Εξισώσεις και προβλήματα:   Παρ. 4.1

Κεφ. 5      Ποσοστά:     Παρ. 5.1

Β΄ΜΕΡΟΣ

Κεφ. 1    Βασικές γεωμετρικές έννοιες:  Παρ. 1.1 έως και  1.10

Κεφ. 2      Συμμετρία:  Παρ. 2.3, 2.6

ΚΑΛΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ!

                                                                                                 Οι καθηγητές

                                                                                                 Σ. Αγγελίδου

                                                                                                 Δ. Κούρκουλος

                                                                                                 Γ. Σάρδης

Εξεταστέα ύλη Α΄ Γυμνασίου στη Φυσική

Η Φυσική με πειράματα Α΄Γυμνασίου

 1.     Μετρήσεις Μήκους –  Μέση τιμή
 2. Μετρήσεις Χρόνου – Η Ακρίβεια
 3.  Μετρήσεις Μάζας (όχι τα Διαγράμματα)

Φυσική Β΄ Γυμνασίου(Εργαστηριακός οδηγός)

Εργαστηριακή άσκηση 2:  Όγκος σώματος

Εργαστηριακή άσκηση 3: Πυκνότητα υγρού σώματος

Εργαστηριακή άσκηση 4: Πυκνότητα στερεού σώματος

ΚΑΛΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ!

                                                                                                 Οι καθηγητές

                                                                                                 Σ. Αγγελίδου

                                                                                                 Χ. Καρύδας

                                                                                                 Α. Αλεξανδρίδου