Πρακτικό επιλογής ταξιδιωτικού πρακτορείου για την εκδρομή μαθητών/τριών της Α΄ Γυμνασίου στις Πρέσπες -Καστοριά

Πράξη 5η

Πρακτικό επιλογής ταξιδιωτικού πρακτορείου για την εκδρομή μαθητών/τριών της  Α΄ Γυμνασίου στις Πρέσπες -Καστοριά

Στη Σίνδο και στο γραφείο του 1ου Γυμνασίου Εχεδώρου, σήμερα, Τρίτη, 5/2/2018 και ώρα 1¨30 μμ. ανοίχτηκαν οι προσφορές των ταξιδιωτικών πρακτορείων για τη σχολική εκδρομή μαθητών της Α΄ Γυμνασίου παρουσία του Διευθυντή κου Μπαμπάτσικου Χρήστου, της συνοδού καθηγήτριας κας Πασσιά Ξανθίππης, της προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κας Σκεύης Ελισάβετ και του εκπροσώπου του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου Βασιάδη Ευάγγελου της Α’ Γυμνασίου.

Οι προαναφερθέντες εξέτασαν τις προσφορές από τα εξής πρακτορεία:            1. Alexandridis Travel  2. Mazi Travel 3. Herodotus Tours, 4. Grecos Travel, 5. Focus Travel,  6.Polizas travel  7.ψωμιάδης Travel, 8.Byron Tours

Οι προαναφερθέντες προέκριναν ομόφωνα την προσφορά του Grecos Travel, καθώς είχε πρoτείνει την πιο συμφέρουσα οικονομικά τιμή λαμβάνοντας υπόψη τις  παροχές και την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, οι υπόλοιπες προσφορές απερρίφθησαν ομόφωνα.

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται ως εξής  :

Ο Διευθυντής                                                                                                    Η επιτροπή

Μπαμπάτσικος Χρήστος                                                                                                                              Πασσιά Ξανθίππη

Δρ. Βιοχημείας                                                                                                                                            Σκεύη Ελισάβετ