Γιορτή για το Πολυτεχνείο

«Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο…»

Τα κείμενα με την ιστορική αναδρομή και τις αναγωγές στο παρόν, τα βίντεο, η μουσική και τα τραγούδια δημιούργησαν την κατάλληλη ατμόσφαιρα για την εκδήλωση της επετείου του Πολυτεχνείου στις αίθουσες  του Γυμνασίου Σίνδου την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2014. Υπεύθυνοι καθηγητές και μαθητές συνεργάστηκαν για να ξαναζωντανέψουν μπροστά μας τα γεγονότα του 1973 και με τις κατάλληλες αναφορές στο σήμερα μας κατέδειξαν πως θα έπρεπε να προσεγγίζουμε και να ερμηνεύουμε το παρελθόν μας.