Ωράριο Λειτουργίας

 

alarm-clock-icone-7934-128

               ΕΝΑΡΞΗ             ΛΗΞΗ

1Η ΩΡΑ        8 : 15              9 : 00

2Η ΩΡΑ        9 : 05                9 : 50

3Η ΩΡΑ       10 : 00              10 : 45

4Η ΩΡΑ      10 : 55             11 : 40

5Η ΩΡΑ      11 : 50             12 : 35

6Η ΩΡΑ      12 : 40             13 : 20

7Η ΩΡΑ      13 : 25                14 : 05