Το Β1 στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

ο Β1 στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017 το τμήμα Β1 του σχολείου μας συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Βυζαντινού Μουσείου «Αλλοτινά και τωρινά πρόσωπα του χρόνου». Κύριος στόχος του προγράμματος ήταν να συζητηθεί η έννοια του χρόνου γενικά και στα βυζαντινά χρόνια ειδικότερα.

Το πρόγραμμα διαρθρώθηκε σε τρεις ενότητες:
1. στην εισαγωγική ενότητα, η οποία είχε σκοπό να εισάγει τους μαθητές στο θέμα του προγράμματος και στην οποία συζητήθηκαν η έννοια του χρόνου και οι τρόποι και τα όργανα μέτρησής του,
2. στην επιτόπου εργασία σε πέντε αίθουσες του Μουσείου με φύλλα εργασίας και με τη βοήθεια εποπτικού υλικού και
3. στον επίλογο, που περιελάμβανε δημιουργικές δραστηριότητες, όπως το θεατρικό παιχνίδι.
Συντονίστριες του προγράμματος ήταν οι φιλόλογοι του σχολείου μας Κυριαζοπούλου Ευαγγελία και Ντάλη Μαρίνα.