Σχολική γιορτή για την 25η Μαρτίου 1821

Σχολική γιορτή για την 25η Μαρτίου 1821