Συμμετοχή του σχολείου μας στους σχολικούς αγώνες ανωμάλου δρόμου.