Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Παπανδρέου Ανδρέα, Σίνδος, 57400, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310796601

Φαξ: 2310797801

Ιστοσελίδα: https://blogs.sch.gr/gymsindo/

Email: mail@gym-sindou.thess.sch.gr

Χάρτης