Στην Ακρόπολη και στη Βουλή με την Γ’ τάξη

Στην Ακρόπολη και στη Βουλή με την Γ’ τάξη