Ο Αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά στο Γυμνάσιο Σίνδου

 

Ο Αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά στο Γυμνάσιο Σίνδου