Μέτσοβο-Ιωάννινα-Ζαγοροχώρια-Δωδώνη με την Γ΄ τάξη.

Μέτσοβο-Ιωάννινα-Ζαγοροχώρια-Δωδώνη με την Γ’ τάξη.