Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Στα πλαίσια του μαθήματος Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, το τμήμα Γ2 δημιούργησε το παρακάτω αρχείο στα πλαίσια εργασίας υπό την επίβλεψη της κυρίας Κεσίδου.

ΚΑΤΗΓΟΡΩ.ppt 2