Κανονισμός Σχολείου

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας  του 1ου Γυμνασίου Εχεδώρου 

του σχολικού έτους 2018-2019


school28

 1. Το 1ο Γυμνάσιο Εχεδώρου (Γυμνάσιο Σίνδου) λειτουργεί  από ώρα 08.15 π.μ. μέχρι  05 μ.μ..
 2. Η είσοδος Καθηγητών και μαθητών γίνεται μόνο από την κεντρική πόρτα.
 3. Οι εφημερεύοντες βρίσκονται στο Σχολείο από τις 08.05 π.μ..
 4. Οι μαθητές και οι καθηγητές της 1ης ώρας παρευρίσκονται στην πρωινή σύναξη κατά την οποία γίνονται και ανακοινώσεις που αφορούν το σχολείο και τους μαθητές.
 5. Η έγκαιρη προσέλευση στο σχολείο κατά το πρωί αλλά και η συνέπεια στο πρόγραμμα των εξορμήσεων και των εκδρομών είναι σημαντική για την καλή λειτουργία του σχολείου, σημαίνει ότι σεβόμαστε τα άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας.
 6. Οι μαθητές που αργούν να μπουν στην τάξη την 1η   ή οποιανδήποτε  ώρα, πηγαίνουν υποχρεωτικά στον Διευθυντή και εξηγούν τους λόγους της αργοπορίας τους και γράφουν το όνομά τους σε μια κατάσταση.  Ο Διευθυντής, αναλόγως, επιτρέπει  ή δεν επιτρέπει  να πάνε στην τάξη αλλά την τελική απόφαση αν θα εισέλθουν στην τάξη με ή χωρίς απουσία την έχει ο εκπαιδευτικός.  Σε περίπτωση που δεν επιτρέψει ο εκπαιδευτικός την είσοδο στην τάξη, ο μαθητής επιστρέφει και κάθεται στο χώρο πριν από το γραφείο του Διευθυντή.  Δεν επιτρέπεται να περιφέρεται στους χώρους του σχολείου όταν η τάξη του έχει μάθημα.
 7. Δεν επιτρέπεται η έξοδος των μαθητών από την αίθουσα διδασκαλίας  κατά τη διάρκεια του μαθή­ματος, παρά μόνο σε  εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως σε περίπτωση ασθένειας  ή λήψης φάρμακων) και αυτό γίνεται πάντα με την άδεια του καθηγητή.
 8. Οποιοσδήποτε που δεν έχει σχέση με την σχολική κοινότητα, δεν έχει δικαίωμα εισόδου και παραμονής στο χώρο του Σχολείου. Όποιος χρειάζεται οτιδήποτε από το Σχολείο, απευθύνεται στη Διεύθυνση.
 9. Οι μαθητές για  οποιοδήποτε πρόβλημα, απευθύνονται  στον υπεύθυνο καθηγητή και αν δεν λυθεί κατόπιν απευθύνονται στη Διεύθυνση (Διευθυντή ή υποδιευθυντές), με το πενταμελές συμβούλιο της τάξης τους.
 10. Προβλήματα που αφορούν όλο το Σχολείο τίθενται υπόψη της Διεύθυνσης μέσω του δεκαπενταμε­λούς μαθη­τικού συμβουλίου.
 11. Στις συνεδριάσεις του συλλόγου Διδασκόντων για την επιβολή ποινών, παρευρίσκονται με δικαίωμα λόγου, μαζί με τους εγκαλουμένους μαθητές, και το προεδρείο του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου του Σχολείου ή ανάλογα με την περίπτωση του πενταμελούς του τμήματος.
 12. Η καθαριότητα στους χώρους του Σχολείου είναι αυτονόητη υποχρέωση όλων των μαθητών και οφεί­λουν τα πενταμελή συμβούλια και το δεκαπενταμελές μαθητικό Συμβούλιο να συνεργάζονται γι’αυτό το σκοπό με την Διεύθυνση του Σχολείου.
 13. Οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν καθαρές τις αίθουσες τους, τους διαδρόμους, τις τουαλέτες, το Γυμναστήριο και γενικά όλους τους χώρους του Σχολείου.
 14. Η Διεύθυνση ελέγχει την καθαριότητα στους χώρους του Σχολείου με βάση τη σύμβαση έργου των καθαριστριών. Το σχολικό συμβούλιο (σύλλογος Διδασκόντων, προεδρείο του Συλλόγου Γονέων και Διδασκόντων, προεδρείο του δεκαπενταμελούς μαθητικούς συμβουλίου και εκπροσώπου του Δήμου) ασχολείται επίσης με την καθαριότητα του Σχολείου και εκφράζει γνώμη για την υγιεινή των χώρων του σχολείου.
 15. Ο μαθητής που προκαλεί φθορά στο Σχολείο με πρόθεση τιμωρείται από τη Διεύθυνση, ενημερώνεται ο κηδε­μόνας του και υποχρεούται σε αποκατάσταση της φθοράς. Σε περίπτωση φθοράς που δεν βρε­θεί ο υπεύθυνος που την προκάλεσε,  το πενταμελές του τμήματος  ή το δεκαπενταμελές συμβούλιο του Σχολείου αναλαμβάνει την  αποκατάσταση της ζημιάς, με έξοδα των μαθητών του τμήματος, ή όλων των μαθητών του Σχολείου.
 16. Ο κηδεμόνας ενημερώνει τηλεφωνικά το Σχολείο, όταν ο μαθητής απουσιάζει για κάποια αιτία γνω­στή σ’ αυτόν. Ο υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος ενημερώνει τον κηδεμόνα  τηλεφωνικά, όταν δεν γνωρίζει τον λόγο της απουσίας του μαθητή.    Το Σχολείο ενημερώνει εγγράφως κάθε μήνα τους κηδεμόνες των μαθητών που σημείωσαν περισσότερες από τριάντα (30) απουσίες .

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών εφόσον το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις 114. Εάν τις υπερβαίνει, η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη.

 1. Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται το χώρο του Σχολείου, η δε εμφάνισή τους και η συμπεριφορά τους να μην είναι προκλητική. Σε αντίθετη περίπτωση, σε πρώτη φάση αντιμετωπίζεται από την κοινότητα της τάξης με τον υπεύθυνο καθηγητή, κατόπιν από το δεκαπενταμελές  συμβούλιο και τελευταία από τον σύλλογο των διδα­σκόντων.
 2. Απαγορεύεται το κάπνισμα στους χώρους του Σχολείου καθώς και στον αύλειο χώρο.
 3. Από την ώρα προσέλευσης έως και την ώρα αποχώρησης από το σχολείο δεν επιτρέπεται στους μαθητές η έξοδος από τον αύλειο χώρο, εκτός και αν έχουν την άδεια από την Διεύθυνση του σχολείου.
 4. Δεν επιτρέπεται να φέρουν οι μαθητές εξωσχολικούς στους χώρους του σχολείου ή να συνομιλούν με εξωσχολικούς από τον φράχτη. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί ότι κάποιος εξωσχολικός μιλά με παιδιά ή δίνει κάτι σε αυτά που δεν πρέπει, να αναφερθεί στον εφημερεύοντα ή στην Διεύθυνση. Αυτό έχει σχέση με την ασφάλεια των μαθητών.
 5. Δεν επιτρέπεται η κατοχή και η χρήση των κινητών τηλεφώνων ή άλλων μέσων αποθήκευσης και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης ή των εκπαιδευτικών. Σε αντίθετη περίπτωση το ηλεκτρονικό μέσο παραδίδεται στο Διευθυντή και αυτός στον κηδεμόνα του μαθητή, ο δε μαθητής τιμωρείται.
 1. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο γυμναστήριο των μαθητών χωρίς την άδεια του καθηγητή φυσικής αγωγής .
 2. Δεν επιτρέπεται οι μαθητές να εισέρχονται σε άλλες αίθουσες χωρίς την επίβλεψη των εκπαιδευτικών. Αυτό γίνεται για την προστασία των μαθητών, γιατί για οποιαδήποτε φθορά ή κλοπή θα κατηγορηθούν οι μαθητές που μπαίνουν σε ξένες τάξεις.
 3. Δεν επιτρέπεται μαθητές να μπαίνουν στα γραφεία των καθηγητών και της διεύθυνσης χωρίς την παρουσία εκπαιδευτικού.
 4. Η χρήση των Η/Υ, λαπτοπ, φωτοτυπικών μηχανημάτων από μαθητής γίνεται μόνο με την επίβλεψη εκπαιδευτικών οι οποίοι είναι και υπεύθυνοι για τον εξοπλισμό αυτόν.
 5. Σε καμιά περίπτωση μαθητές δεν επιτρέπεται να οργανώνουν χορούς ή άλλες εκδηλώσεις, επικαλού­μενοι τον τίτλο του Σχολείου και εν αγνοία της Διεύθυνσης.
 6. Οποιαδήποτε φαινόμενα βίας (σωματικής, λεκτικής, ψυχολογικής) ή εκβιασμών οφείλει η Σχολική Κοινότητα να τα αντιμετωπίσει με τη δέουσα σοβαρότητα.
 7. Οποιαδήποτε ενέργεια μαθητή που θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό του ή κάποιον συμμαθητή/συμμαθήτρια του τιμωρείται χωρίς άλλη προειδοποίηση. Η σωματική ακεραιότητα είναι άμεση προτεραιότητα της εκπαιδευτικής κοινότητας.
 8. Οι διδάσκοντες καθηγητές , για να διευκολύνουν το έργο των εφημερευόντων καθηγητών, οφείλουν να ολοκληρώνουν την διδασκαλία του μαθήματος πριν χτυπήσει το κουδούνι, ώστε να βγάζουν αμέσως τους μαθητές έξω και μετά να φεύγουν οι ίδιοι από την αίθουσα αφού κλειδώσουν την πόρτα. Κλειδί των αιθουσών διδασκαλίες έχουν μόνο οι εκπαιδευτικοί. Σε περίπτωση που βρεθεί κλειδί σε μαθητή που δεν θα έπρεπε να έχει, τιμωρείται.
 9. Οι επιμελητές ορίζονται ανά δυο (αν χρειαστεί και τρίτος υπο την επίβλεψη του υπεύθυνου καθηγητή του τμήματος. Ο κατάλογος είναι αναρτημένος στον πίνακα ανακοινώσεων του τμήματος και αντίγραφο έχει η Διεύθυνση.
 10. Απουσιολόγοι ορίζονται οι δυο πρώτοι μαθητές με βάση την βαθμολογία της προηγουμένης χρονιάς (ο 1οςτακτικός και ο 2ος αναπληρωματικός ). Στην Πρώτη Τάξη ορίζονται με βάση τους βαθμούς του 1ουτριμήνου.
 11. Ο απουσιολόγος παίρνει το πρωί από το γραφείο το απουσιολόγιο και το βιβλίο ύλης , τα οποία επιστρέφει το μεσημέρι , αφού τοποθετήσει το φύλλο απουσιών της ημέρας στον ειδικό φάκελο. έχει την ευθύνη του απουσιολογίου και της καταχώρησης των απουσιών κάθε διδακτικής ώρας . Ο υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί τακτικά τη φοίτηση των μαθητών.
 12. Οι μαθητές μέσα στην τάξη κάθονται στο θρανίο που θα επιλέξουν με συνεργασία του υπεύθυνου καθηγητή. Η θέση αποτυπώνεται σε ένα χαρτί (πλάνο) και τοποθετείται στον πίνακα ανακοινώσεων ή στην έδρα. Αλλαγή θέσης δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση, παρά μόνο από τον υπεύθυνο καθηγητή της τάξης για κάποιο συγκεκριμένο λόγο ή από τον διδάσκοντα καθηγητή, μόνο για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό..
 13. Δεν φέρνουμε και δεν χρησιμοποιούμε skateboards, πατίνια ή άλλα αντικείμενα που είναι σχεδιασμένα για ψυχαγωγία.
 14. για την απώλεια κινητών τηλεφώνων, iPods ή παρόμοιων συσκευών καμία ευθύνη δεν έχει το σχολείο και δεν θα πρέπει να καταναλώνει χρόνο για την εύρεση αυτών.
 15. Δεν επιτρέπονται οι τσίχλες στο σχολείο.
 16. Δεν επιτρέπονται το «διορθωτικό» και οι μαρκαδόροι όταν δεν έχουν σχέση με μαθήματα.
 17. Σε περίπτωση που βρεθεί μαθητής να γράφει σε τοίχους ή άλλες επιφάνειες τιμωρείται.
 18. καπέλα ή κουκούλες ή άλλα παρόμοια δεν φοριούνται στο σχολικό κτίριο. Εξαιρέσεις υπάρχουν λόγο υγείας ή θρησκείας.
 19. Ακολουθούμε τις οδηγίες της διεύθυνσης, των καθηγητών και των καθαριστριών.
 20. Στους διαδρόμους οι μαθητές δεν θα τρέχουν και δεν κάνουν κανέναν θόρυβο, έτσι ώστε να μη διαταράσσεται το εκπαιδευτικό κλίμα.
 21. Δεν επιτρέπεται σε κανέναν να εμποδίζει κάποιον άλλον να παρακολουθήσει τα μαθήματα.
 22. Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας ,μαθητές ,γονείς ,καθηγητές οφείλουν να εφαρμόζουν τον παραπάνω κανονισμό , για την καλύτερη λειτουργία του Σχολείου με διαλλακτικότητα ,ηρεμία και απόλυτο σεβασμό της προσωπικότητας όλων.
 1. Ο εσωτερικός κανονισμός μπορεί να αλλάζει μετά από διαβούλευση της σχολικής κοινότητας και απόφαση του συλλόγου των Διδασκόντων.