Η θεατρική ομάδα στους πανελλήνιους μαθητικούς Αγώνες Τέχνης στα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη 25/2/2016

Η θεατρική ομάδα στους πανελλήνιους μαθητικούς Αγώνες Τέχνης στα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη 25/2/2016