Η ΓΝΩΣΗ ΔΕΝ ΦΥΛΑΚΙΖΕΤΑΙ : Βιβλία για τους εγκλείστους της φυλακής Διαβατών