Επίσκεψη της Α’ τάξης στη Ροτόντα και την Καμάρα

Επίσκεψη της Α’ τάξης στη Ροτόντα και την Καμάρα