Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο και στο GOETHE στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών