Επίσκεψη στα Βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης με τη Β΄ τάξη