Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου 1940 – Επίδοση Αριστείων και Βραβείων