Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

  Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1η ώρα
2η ώρα
3η ώρα
4η ώρα

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

  Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1η ώρα
2η ώρα
3η ώρα
4η ώρα    

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

  Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1η ώρα
2η ώρα
3η ώρα
4η ώρα    

 

1η ώρα: 2:10΄μ.μ. – 2:55΄μ.μ.

2η ώρα: 2:55΄μ.μ. – 3:40΄μ.μ.

3η ώρα: 3:40΄μ.μ. – 4:25΄μ.μ.

4η ώρα: 4:25΄μ.μ. – 5:10΄μ.μ.