ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Γ1 ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

 

Την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2016 το  Γ1 παρακολούθησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  «Μελετώντας φωτογραφίες της Κατοχής: η Θεσσαλονίκη τότε και τώρα» στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της περιοδικής έκθεση με τον τίτλο «Στο περιθώριο του πολέμου: Η Θεσσαλονίκη της Κατοχής (1941-1944) μέσα από τη φωτογραφική συλλογή Βύρωνα Μήτου». Η συλλογή αυτή αποτελείται από φωτογραφίες Γερμανών στρατιωτών που υπηρέτησαν τη θητεία τους στην Ελλάδα στα χρόνια της Γερμανικής κατοχής.

Αρχικά οι μαθητές συζήτησαν βάσει πλούσιου εποπτικού υλικού για θέματα σχετικά με τις φωτογραφίες της Κατοχής και με τη σημασία της μελέτης των ιστορικών φωτογραφιών ως αρχαιολογικών αντικειμένων που περιέχουν πλήθος πληροφοριών. Παράλληλα, εξέτασαν τον ρόλο της φωτογραφίας ως προπαγανδιστικού μέσου από το ναζιστικό καθεστώς, και, τέλος, πήραν πληροφορίες για την τοπογραφία της Θεσσαλονίκης της Κατοχής και του σήμερα. Στη συνέχεια, οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες και με τη βοήθεια φύλλων εργασίας έμαθαν να μελετούν τις φωτογραφίες και να αντλούν πληροφορίες για την Θεσσαλονίκη της Κατοχής. Παράλληλα, έμαθαν για κεντρικά σημεία της πόλης και μνημεία που τραβούσαν και τραβούν το ενδιαφέρον των επισκεπτών τότε και τώρα.

Στο τέλος του προγράμματος οι μαθητές τράβηξαν τις δικές τους φωτογραφίες εστιάζοντας σε τοπία και μνημεία της Θεσσαλονίκης που τους έκαναν εντύπωση.