Επίσκεψη στο Οχυρό Ρούπελ 27-10-2015

Επίσκεψη στο Οχυρό Ρούπελ 27-10-2015