Κανονισμός

ΜΕΛΗ

Μέλη της βιβλιοθήκης μπορούν να είναι οι μαθητές, το εκπαιδευτικό προσωπικό καθώς και οι κηδεμόνες των μαθητών.
Για να γίνει κάποιος μέλος πρέπει να αποδεχτεί τον κανονισμό λειτουργίας.
Συμπληρώνει την Βιβλιοθήκη Αίτηση, και την παραδίδει στον υπεύθυνο.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

 1. Τα μέλη έχουν δικαίωμα χρήσης του χώρου και του υλικού της βιβλιοθήκης.
  Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν το υλικό που τους ενδιαφέρει με τη βοήθεια του υπεύθυνου της βιβλιοθήκης.
 2. Ο δανεισμός γίνεται μόνο στα μέλη έως τώρα με χειρόγραφο τρόπο. Προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί  το λογισμικό Σύστημα αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ που ανέπτυξε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Προς το παρόν γίνεται προσπάθεια ηλεκτρονικής διαχείρισης με υπολογιστικά φύλλα
 3. Οι χρήστες αφήνουν υποχρεωτικά τις τσάντες και τα μπουφάν τους στην είσοδο της βιβλιοθήκης.
 4. Δεν επιτρέπονται το κάπνισμα, κάθε είδους ποτό και φαγητό.
 5. Σε όλους τους χώρους της βιβλιοθήκης τα μέλη τηρούν ησυχία.
 6. Το υλικό της συλλογής διατίθεται στα μέλη για διάβασμα στο αναγνωστήριο
  (εσωτερικός δανεισμός) ή διάβασμα στο σπίτι (εξωτερικός δανεισμός).
 7. Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική για όλο το υλικό της εκτός από τα
  εγκυκλοπαιδικά, το λεξικά, βιντεοκασέτες, κασέτες, τα CDs ήχου, τα CD-ROMs,
  τα DVD-ROMs
 8. Οι χρήστες δεν επανατοποθετούν στα ράφια τα βιβλία αλλά τα αφήνουν στα τραπέζια του αναγνωστηρίου.
 9. Όλα τα μέλη μπορούν να δανειστούν μέχρι 2 βιβλία για διάστημα ενός μηνός.
  Τα μέλη έχουν το δικαίωμα ανανέωσης του δανεισμένου υλικού, με την
  προϋπόθεση ότι δεν έχει ζητηθεί το συγκεκριμένο υλικό από άλλο χρήστη.
 10. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τα βιβλία που χρησιμοποιούν. Υπογραμμίσεις ή
  σημειώσεις στο βιβλία δεν επιτρέπονται. Το μέλος που χάνει ή καταστρέφει υλικό,
  υποχρεούται να το αντικαταστήσει.
 11. Η ιδιότητα του μέλους μπορεί να ανασταλεί με απόφαση του υπεύθυνου αν παραβιαστεί ο κανονισμός.
 12. Το δανεισμένο υλικό δεν μεταφέρεται σε άλλο μέλος. Ο καθένας δανείζεται για τον εαυτό του.
 13. Με επανειλημμένη μη τήρηση των παραπάνω κανονισμών, το μέλος χάνει την ιδιότητα του.
 14. Όλες οι υπηρεσίες της βιβλιοθήκης παρέχονται στα μλέλη μας δωρεάν.
Copyright © Βιβλιοθήκη Γυμνασίου Ψαχνών          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top