ΝΕΟΙ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Από την εβδομάδα 6 έως 10 Απριλίου 2020 και εξής η μαθησιακή διαδικασία του Γυμνασίου Προκοπίου θα αρχίσει να διεξάγεται πιο συστηματικά μέσα στην εκπαιδευτική πλατφόρμα «Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-Τάξη)».

Για να βλέπετε, λοιπόν,  την αλληλογραφία και τις σχετικές ανακοινώσεις των μαθημάτων επιλέξτε:

α) τον υπερσύνδεσμο της εκπαιδευτικής πλατφόρμας «Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-Τάξη)»:

Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-Τάξη)

→ είσοδος με Όνομα Χρήστη και Κωδικό Πρόσβασης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και επιλογή του κάθε μαθήματος ξεχωριστά για ενημέρωση.

β) τον υπερσύνδεσμο του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου:

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο – Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

→ είσοδος με Όνομα Χρήστη και Κωδικό Πρόσβασης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και ενημέρωση για όλα τα μαθήματα της «η-Τάξης» από τα εισερχόμενα μηνύματα.

Αφήστε μια απάντηση